Dijital Dönüşüm

İşletmenizdeki dönüşümü birlikte yürütelim. Gerekli altyapının ve insan kaynağının kurulması konusunda destek sunalım.

1 – Fabrika Üretim Süreçlerinin anlık izlenmesi

2 – Tüm fabrika OEE hesaplaması

3 – Ekipman bazlı OEE hesaplanması

4 – Durum izleme sistemlerinin kurulması

5- Kesitirimci bakım sisteminin kurulması

6- Saha ilave sensör montaj/devreye alma

7 – ERP, MES, CRM vb sistem entegrasyonları

Üretim süreçlerini izleme

Verimlilik

OEE

Kestirimci bakım