Endüstri 4.0

Endüstri 4.0, endüstrilerde ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin (yapay zekadan yenilenebilir enerjiye kadar) çoğalması olarak tanımlanabilir. Endüstri 4.0 sanayi devrimi tamamlandığında geleceğin üretim süreçleri nasıl görünecek ve tanımlayıcı özellikleri neler olacaktır?

Endüstri 4.0 ile, dünya yeni bir endüstriyel devrime başlıyor. Gelişen teknolojilerin gücü ve etkisi, her geçen gün yaygınlaşan veri iletişimi ve genişleyen bilgi ağı sayesinde daha da artıyor. Şüphesiz bu yeni çağ, iş hayatını, ürünlerin kullanım ömrünü, hizmet alanlarını, iş modellerini, makine güvenliğini ve hatta sosyo-ekonomik standartları değiştirecek bir etkiye sahip olacaktır.  

Endüstri 4.0 Teknolojileri

Endüstri 4.0, siber – fiziksel sistemler, nesnelerin interneti gibi kavramları birleştiren bir terimdir. Temel teknolojilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Büyük veri (big data)
 • Akıllı Şehirler (Smart Cities)
 • Blockchain / Bitcoin
 • Yapay zeka (Artificial Intelligence)
 • Yenilenebilir Enerji / Temiz teknoloji  (Renewable Energy)
 • FinTech
 • E-Ticaret
 • Robotik
 • 3D Baskı
 • Sanal / Artırılmış Gerçek (Virtual/Augmented Reality)
 • Paylaşılan Ekonomiler
 • Nesnelerin Interneti (IoT)
 • Nanoteknoloji / 2D Malzemeler
 • Biyoteknoloji / Genetik ve Tarımsal Yenilik
 • Tuzdan arındırma ve geliştirilmiş atık yönetimi

Endüstriyel üretim gereksinimleri her geçen gün değişiyor. Müşteri beklentilerini karşılamak daha da zorlaşıyor. Bu beklentilere uyan ürünler için artan bir talep var.  Bu aynı zamanda şirketler için daha fazla rekabet ve daha ekonomik imalat yapmak demek. Yeni koşullara uyum sağlamak için, sistem mühendisliği, üretim IT ve iş sistemleri alanlarındaki yatırımlara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuluyor. Bu süreçte şirketlerin kendi hayatlarını kolaylaştıracak yeni üretim araçları yaratmaktan başka şansı yok.

Endüstri 4.0 Örnekleri

Endüstri 4.0 için verebileceğimiz en güncel örnek, “Enerji verimliliği süreç optimizasyonu”  makinesi olarak adlandırabileceğimiz bir enjeksiyon kalıplama makinesidir.  Makine üzerinde iletişim etkinleştirilmiş bileşenler kullanılarak Endüstriyel Ethernet üretim ağına dahil edilmiş ve geleneksel bir enjeksiyon kalıplama makinesi, “durum izleme ve tespit” yapabilen bir optimizasyon aracına dönmüştür. Yerleşik güç monitörü, makinenin ilgili tüm elektrik parametrelerini ölçer ve kaydeder. Bunları enerji yönetim sisteminde kullanılabilir hale getirir.

Sinyal dönüştürücüler, analog makine verilerini daha sonra bulutta işlenip analiz edilen dijital verilere dönüştürür. Sinyal dönüştürücüleri hakkında dikkat çekici olan şey, sinyal toplama, hazırlama, standardizasyon ve çıktı gibi tipik fonksiyonlara ek olarak kapsamlı tespit fonksiyonları içeriyor olmalarıdır. Verilerin buluta aktarılması, üretim ve imalat verilerinin mevcut enerji fiyatları gibi diğer bilgilerle birlikte uyarlanmasını ve dolayısıyla tüm üretim verisinin tam analizini sağlar.

Endüstri 4.0 ile hayatımıza girmesi muhtemel bazı yeniliklere göz atalım:

 • Tehlike kontrolü: Tehlikeli maddelerin taşınmasında emniyet ve güvenlik sağlamak
 • Akıllı konteyner: gıda taşımacılığında kullanılan ambalajın kalitesini arrtırmak
 • Tahmini bakım: oluşabilecek hasarı önlemek ve verimliliği artırmak için sensör yoluyla makineyi anlamak
 • Asansör bakım: uzaktan araçlarla ekonomik ve kolay onarım sağlamak.
 • Cihazların güncellenmesi: Özellikle bu cihazlar stratejik olarak uzakta olduğu zaman fiyatlı araçlarla cihazları güncellemek.
 • Akıllı şehirler: Trafik akışlarını, su akışlarını, hava kalitesini ve şehirlerdeki güvenliği yönetmek için iletişim teknolojileri ve ağları kullanmak.

Endüstri 4.0 İle Gelecekte Neler Olacak?

Büyük Veriye Dayalı Kalite Kontrolü: Endüstri 4.0 sayesinde veri toplama işlemi, şimdiki gibi zaman alıcı olmayacaktır. Geliştirilen tedbirler, şirket verilerini analiz eder, zayıf noktaları belirler, ürün hatalarının nedenlerini tespit eder ve ilgili çözümleri belirleyebilir. Endüstri 4.0 teknolojisinin uygulanması, şirketlerin daha büyük verilere uyum sağlamalarına, endüstriyel veri bilimcilerine talebi artırmalarına ve kalite kontrol süreçlerinde yer alan işçi sayısını azaltmalarına olanak tanıyor.

Oto-kontrollü Lojistik Araçları: Fabrikalarda yapay zeka sayesinde, bağımsız çalışabilen lojistik araçları görebileceğiz. Bu durumda otomatik bir nakliye sistemi gelişecek ve lojistik personel ihtiyacı azalacaktır.  

Robot Destekli Üretim: Otomatik ve özerk robotlar artık bir film sahnesinde değil!  Endüstri 4.0, farklı üretim alanlarında eğitim görmüş robotik işçilerin fabrikalarda çalışmasını sağlayabilir. Bu robotlara emniyet sensörleri ve kameralar yerleştirilecek ve böylece çevreyle etkileşime geçebilecekler. Üretimde gerekli olan manüel iş miktarı, robotik alanında uzman olanlara yeni iş olanakları açarak azalabilir.

Akıllı Fabrika: Endüstri 4.0 fiziksel dünya ile sanal dünyayı birleştirir. Böylece otomatik üretimi mümkün kılıyor. “Akıllı Fabrika” projesi, önemli verimlilik sonuçları sağlayan siber-fiziksel sistemleri bütünüdür. Bu ileri otomasyon, makinenin üretimini denetlemesine olanak tanır. Bu, zaman ve maliyet gibi kaynakları büyük ölçüde etkiler.

Kaynak :https://www.voltimum.com.tr/haberler/endustri-40-teknolojileri-ve-ornekleri