Endüstri 40 Nedir?

Endüstri 4.0 : Almanya’nın öncülük ettiği sanayide verimlilik ve kapasite artışı ile üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan bir teknoloji devrimidir. 2013’te başlatılan bu devrim hızla tüm dünyaya yayılmaktadır. Endüstri 4.0 referans uygulamaları Almanya’da sayıları giderek artmaktadır.

2016 yılı başından itibaren de ülkemizde farkındalık oluşmaya başlamıştır. Ülkemizin bu gelişmelerden geride kalmaması için ilk önce farkındalık oluşması gerektiği kanısındayız. Bu konuda sağlıklı adımların atılabilmesi için hem zihinsel hem de fiziksel altyapının oluşturulmasının şart olduğunu düşünüyoruz.

Endüstri4.0 ve dijital sanayi konusunda paydaşlarımızı bilgilendirmeye hazırız.

Dijital sanayi uygulamaları ile ilgili her zaman görüşmeye, fikir alış verişi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.