Enerji Verimliliği

Sanayide Enerji Verimliliği

Son yıllarda ülkemizde enerji tüketiminin artmasıyla birlikte enerjinin verimli bir şekilde kullanımı daha sık gündeme gelir oldu. Artan enerji tüketiminin yanında geçmişten bu yana devam eden bağımsız enerji üretim sorunun bir türlü aşılamaması yavaş yavaş bu konuda bir bilinç oluşturmaya başladı. 2007 yılında  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  ile de enerji verimliliği uygulamaları yaygınlaşmaya ve tanınmaya başlanmıştır.

Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları

 

Enerji yoğunluğu enerji verimliliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Enerji yoğunluğu kişi başına düşen birim milli gelirin tüketilen enerjiye bölünmesi ile bulunur. Enerji yoğunluğu ne kadar yüksekse kaynaklar da o kadar verimsiz kullanılıyordur.

Sanayide Enerji Verimliliği