OEE

OEE ölçümü, üretiminizi sistematik olarak nasıl artırabileceğiniz konusunda önemli bilgiler verir. OEE, kayıpların belirlenmesi, ilerlemenin kıyaslanması ve imalat ekipmanının üretkenliğinin arttırılması için en iyi metriktir.

Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik; makinelerin üretime hazır olduğu, düzgün çalıştığı ve değişim veya ayar aşamasında olmadığı sürenin yüzdesidir.

Akıllı fabrika çözümü makinelerin kullanılabilirlik süresini otomatik takip eder. Bu takip için gerekli veriler makine üzerinde bulunan sensör, mekanik hareket, kuru kontak, PLC vb. kaynaklardan ThingsOn IoT Kart vasıtasıyla toplanır. Eğer makine üzerinde bu bilgiyi almaya uygun bir kaynak yoksa yeni sensör eklenir. Böylece insan gücüne ihtiyaç duymadan makinelerin çalışma parametreleri otomatik takip edilir.

Performans

Performans; standartla karşılaştırıldığında üretilen çıktı oranıdır. Standart çıktı için temel kural, tasarım hızının üstünde veya altında olup olmadığına bakılmaksızın makinede üretilen en iyi çıktı oranını kullanmaktır. Bir makine, tasarım spesifikasyonundan sürekli olarak daha iyi performans sergiliyorsa, performans oranınız %100’ü aşacaktır. Öte yandan, makine tasarım spesifikasyonunu asla elde edememişse, bunu standart olarak kullanmak genellikle yararlı değildir.

ThingsOn akıllı fabrika çözümü makinelerin üretim miktarlarını takip ederek ürün sayımı ve üretim takibini otomatik yapar.

Kalite

Kalite oranı; toplam çıktıya oranla iyi çıktı oranıdır. Tekrar işleme veya tamir gerektiren çıktılar da dahil olmak üzere arızalı çıktılar veya ayar sırasında hurdaya çıkarılanlar kaliteli çıktı olarak sayılmaz.

ThingsOn akıllı fabrika çözümü üretimde oluşan hata, fire, tamir ve ayar gibi kaliteyi etkileyen unsurları eğer makineden alınabiliyorsa makineden, eğer alınamıyorsa dokunmatik panel üzerinden alarak kalite takip otomasyonu sağlar.

Otomatik OEE Ölçümü

Akıllı üretim için dikey çözümler sunar. Üretim miktarları, çevrim süreleri, planlı/plansız duruşlar ve verimlilik bilgileri makinelerden anlık olarak toplanır. Bu sayede gerek makine bazlı gerekse tesis genelinde OEE ölçümü otomatik şekilde yapılır.

OEE Nedir? Ne yaparız biz bu OEE ile?

OEE=%100 olması demek, hiç bir makine duruşu olmadan, hiç hata
yapmadan tam performans ile üretim yapıyorsunuz demektir.

%85 civarında bir OEE’ye sahip olmanız genel olarak iyi bir
performans, kalite ve az makine duruşu ile çalıştığınız anlamına gelir.

OEE’yi geliştirmek için, Kalite Oranının, Makine Duruş Oranının ve
Çalışma Performansının birinin veya hepsinin geliştirilmesi gerektiği
açıktır.

Kalite Oranının geliştirilmesi demek daha az hata ile veya hatasız
üretim yapmak demektir.

Makine Duruş Oranının geliştirilmesi demek, makinelerimizin daha
az beklenmeyen duruş göstermesi demektir.

Çalışma Performansı Oranının geliştirilmesi demek,
çalışanlarımızın tam da ön gördüğümüz tempoda gereksiz duruş
göstermeden çalışması demektir.

Kaynak